Angielski, niemiecki i francuski dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi

DLA KOGO?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie województwa łódzkiego
 • zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji
 • mają 18 lat lub więcej
 • mają wykształcenie co najwyżej średnie (warunek nie dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej)
 • chcą podnieść umiejętności z zakresu języka z własnej inicjatywy
 • pracują lub nie pracują, ale są gotowe do podjęcia pracy.

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień pierwszych zajęć. Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

 • panie
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+, które mają wykształcenie co najwyżej średnie.

CO TO JEST OBSZAR REWITALIZACJI?

Aby określić, czy Twoje miejsce zamieszkania mieści się w obszarze rewitalizacji sprawdź  wykaz adresów.

wykaz adresów

Możesz też zobaczyć mapę.

CO OTRZYMASZ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • podręczniki English File wraz z ćwiczeniami
 • kursy w wymiarze 120 h lekcyjnych w grupach 12 osobowych
 • egzamin TGLS na zakończenie kursu.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18).

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 12 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania. W ramach projektu zostanie uruchomionych 30 grup dla 360 osób.

O terminach zajęć grup, do których prowadzimy zapisy, dowiesz się w naszym biurze projektu.

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Można go pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do biura EuroDialogu. Można też wypełnić go w naszym biurze.

W przypadku chęci uczestnictwa w kursie języka angielskiego:

 • od podstaw – nie ma konieczności weryfikacji poziomu zaawansowania.
 • na wyższych poziomach zaawansowania (A2, B1) – można napisać test weryfikujący kompetencje lub porozmawiać z lektorem w biurze projektu w języku angielskim.

BIURO PROJEKTU

 • Adres: ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), pokój 407, IV piętro, Łódź.
 • telefon: 42 633 59 20 lub 531 022 422
 • e-mail: efs@eurodialog.pl

Pracujemy:

 • ood poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
 • w sobotę od 10.00 do 14.00.

DOKUMENTY DO PROJEKTU Angielski bez barier – rewitalizacja

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Wykaz adresów w obszarze rewitalizacji w Łodzi (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego)

Mapa obszaru rewitalizacji

Umowa uczestnictwa (docx)

Regulamin (docx)

Deklaracja uczestnictwa (docx)

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (docx)

Oświadczenia uczestnika projektu (docx)

Formularz SL (docx)

Harmonogramy (pdf)

Plakat do sali szkoleniowej

JĘZYKOWA AKADEMIA REWITALIZACYJNA

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Wykaz adresów w obszarze rewitalizacji w Łodzi (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego)

Mapa obszaru rewitalizacji

Umowa uczestnictwa – angielski (docx)

Umowa uczestnictwa- niemiecki (docx)

Umowa uczestnictwa – francuski (docx)

Regulamin (docx)

Deklaracja uczestnictwa (docx)

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (docx)

Oświadczenia uczestnika projektu (docx)

Formularz SL (docx)

Harmonogramy (pdf)

Plakat do sali szkoleniowej

Plakat do promocji

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota dofinansowania dla projektu Angielski bez barier rewitalizacja z EFS: 676.241,57 zł.

Kwota dofinansowania dla projektu Językowa akademia rewitalizacyjna z EFS: 781 733,54 zł.

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.

Partner: Miasto Łódź.

Kwota dofinansowania z EFS: 676.241,57 zł.

Planowane zakończenie projektu: 30.09.2021.

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.

Partner: Miasto Łódź.